Veri (XML Form Belgeleri için)

XML Form belgeleri Özellikler iletişim penceresinin Veri sekmesi bazı XML from ayarları sunmaktadır.

Bu komuta erişmek...

Bir XML form belgesinde seçili denetimin kısayol menüsünü açın, Denetim - Veri sekmesini seçin

Bir XML form belgesinde seçili denetimin kısayol menüsünü açın, Denetim simgesine tıklayın - Veri sekmesi


Bir kontrolün Veri sekme sayfasını olası ayarları kontrolün kendisine bağlıdır. Sadece mevcut kontrol ve içerik için seçenekleri göreceksiniz. Takip eden alanlar kullanılabilir:

XML veri modeli

Mevcut belgedeki tüm modeller listesinden bir model seçin.

Bağlayıcılar

Bağlayıcının adını girin veya onu seçin. Varolan bağlayıcının adını seçmek bağlayıcıyı bir form kontrolü ile ilişkilendirir. Yeni bir isim girmek yeni bir bağlayıcı oluşturur ve from kontrolü ile ilişkilendirir.

Bağlayıcı ifadesi

Kontrol kipini bağlamak için DOM düğümü seçin. XPath ifadesi girmek için bir iletişim penceresi açılsın diye ... düğmesine tıklayın.

Gerekli

Öğe XFrom üzerinde olacak mı diye belirtir.

İlgili

Nesneyi ilgili olarak tanımlar.

Salt okunur

Öğeyi salt okunur ilan eder.

Kısıt

Bu öğeyi bir kısıt olarak tanımlar.

Hesaplama

Öğenin hesaplanmış olduğunu ilan eder.

Veri türü

Kontrolün ona göre doğrulanacağı bir veri türü seçin.

x

Kullanıcı tanımlı bir veri türü seçin ve kullanıcı tanımlı veri türünü silin.

+

Kullanıcı tarafından yeni tanımlanan veri türünün adını girebileceğiniz bir iletişim penceresini açmak için düğmeye tıklayın. Yeni ver türü, seçilen mevcut veri türünü tüm yönlerini devralır.

Not Simgesi

Aşağıdaki liste veri türleri için geçerli tüm yönleri içerir. Bazı yönler sadece bazı veri türleri için geçerlidir.


Boşluklar

Mevcut veri tipindeki karakter dizisi işlenirken boşlukların nasıl ele alınacağını belirtir. Olası değerler Koru, Değiştir ve Daralttır. Anlamsal ifadeler http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace adresindeki tanımları takip eder.

Kalıp

Bir düzenli ifade kalıbı tanımlar. Veri türüne göre doğrulanan karakter dizilerinin geçerli olabilmesi için bu kalıbı karşılaması gerekir. Düzen ifadeler için XSD veri türü söz dizimi LibreOffice içinde herhangi bir yerdeki düzenli ifade sözdiziminden farklıdır, örneğin Bul ve Değiştir iletişim penceresi içerisinde.

Basamaklar (tümü)

Ondalık veri tür değerinin sahip olabileceği en fazla basamak sayısını belirtin.

Basamaklar (kesir)

Ondalık veri türündeki değerlerin sahip olabileceği en fazla kesirli basamak sayısını belirtir.

Maks. (dahil)

Değerler için dahili bir üst limit tanımlar.

Maks. (hariç)

Değerler için harici bir üst limit tanımlar.

Min. (dahil)

Değerler için dahili bir alt limit tanımlar.

Min. (hariç)

Değerler için harici bir alt limit tanımlar.

Uzunluk

Bir karakter dizisi için karakter sayısını belirtir.

Uzunluk (en küçük)

Bir karakter dizisi için en az karakter sayısını tanımlar.

Uzunluk (en büyük)

Bir karakter dizisi için en fazla karakter sayısını tanımlar.