Olaylar

Program olaylarına makrolar atar. Atanmış makrolar seçili olay her oluştuğunda otomatik çalışır.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - Customize - Events tab.


Kaydet

Önce olay bağlacını, mevcut belge mi yoksa LibreOffice içine mi kaydedeceğinizi seçin.

Not Simgesi

Bir belge ile kaydedilmiş makro sadece belge açıldığında çalıştırılabilir.


Büyük liste kutusu olayları ve atanmış makroları listeler. Liste kutusundan Kaydetme Yeri konumunu seçtikten sonra, büyük liste kutusundan bir olay seçin. Daha sonra Makro Ata'ya tıklayın.

Makro ata

Seçili olaya bir makro atamak için Makro Seçici'yi açar.

Makro Kaldır

Seçilen olaya atanan makroyu siler.