Makro

Makroları yönetmek için bir iletişim penceresi açar.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Makrolar - Makroları Yönet - LibreOffice Basic, menüsünü seçin veya +F11 tuşuna basın (sisteminiz tarafından kısayol olarak kullanılmıyorsa)


Makro adı

Seçilen makronun adını gösterir. Bir makro adı oluşturmak ya da değiştirmek için, buraya bir ad giriniz.

Makro Nereden / Makroyu kaydet

Makrolarını açma veya kaydedebileceğiniz kütüphane ve modülleri listeler. Belgeyi belli bir makro ile kaydetmek için, belgeyi açın ve bu iletişim penceresini açın.

Çalıştır / Kaydet

Mevcut makroyu çalıştırır veya kaydeder.

Ata

Seçili makroyu bir menü komutu, araç çubuğu veya olaya bağlayabildiğiniz Özelleştir iletişim penceresini açar.

Düzenle

LibreOffice Basic düzenleyiciyi başlatır ve düzenleme için seçilen makro veya iletişimi açar.

Yeni / Sil

Yeni bir makro oluşturur veya seçilen makroyu siler.

Yeni bir makro oluşturmak için, Nereden Makro listesinden "Standart" modülü seçin ve daha sonra Yeni'ye tıklayın.

Bir makroyu silmek için, onu seçin ve daha sonra Sil'e tıklayın.

Yeni Kütüphane

Kaydedilen makroyu yeni bir kitaplığa kaydeder.

Yeni Modül

Kaydedilen makroyu yeni bir modüle kaydeder.

Yönet

Var olaran makro modüllerini, iletişim pencerelerini ve kütüphaneleri ekleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve onları silebileceğiniz Makro Düzenleyicisi iletişim penceresini açar.

Modül/iletişim Pencresi sekmesi sayfası

Modülleri veya iletişim kutularını yönetmenize izin verir.

Modül/İletişim Penceresi

Var olan makroları ve iletişim pencerelerini listeler.

Düzenle

Seçili makroyu veya iletişim penceresini düzenlemek için açar.

Kapat

İletişim öğesini kapatır ve bütün değişiklikleri kaydeder.

Yeni

Düzenleyiciyi açar ve yeni bir modül oluşturur.

Yeni

Düzenleyiciyi açar ve yeni bir iletişim penceresi oluşturur.

Sil

Seçili olan öğeyi veya öğeleri onaylama sonrasında siler.

Kitaplıklar sekme sayfası

Mevcut uygulama ve açık diğer belgeler için makro kitaplıklarını düzenlemenize izin verir.

Yer

Düzenlemek istediğiniz makro kitalıklarını içeren uygulamayı veya belgeyi seçin.

Kütüphane

Mevcut uygulama ve açık belgeler için var olan makro kitaplıklarını listeler.

Düzenle

Seçtiğiniz kitaplığı düzenleyebilmeniz için LibreOffice Basic düzenleyicisini açar.

Kapat

İletişim öğesini kapatır ve bütün değişiklikleri kaydeder.

Parola

Seçili kitaplık için parola atar veya düzenler.

Yeni

Yeni bir kitaplık oluşturur.

İsim

Yeni kitaplık veya modül için bir isim girin.

İçeri aktar

Mevcut listeye eklemek istediğiniz LibreOffice Basic kitaplığının konumunu belirleyin ve Aç tuşuna tıklayın.

Sil

Seçili olan öğeyi veya öğeleri onaylama sonrasında siler.

Betikler

BeanShell Makro penceresini açmak için Araçlar - Makrolar - Makroları Yönet - BeanShell yolunu takip edin. JavaScript penceresi ise Araçlar - Makrolar - Makroları Yönet - JavaScript altından açılır.

Aktar

Seçilen kitaplığı bir eklenti veya Basic kitaplığı olarak dışa aktarmak için bir iletişim penceresi açar.

Makrolar

"user" veya "share" alanından ya da açık bir belgeden bir makro veya betik seçin. Kullanılabilir makroları ve betikleri girdi alanına çift tıklayarak görebilirsiniz.

Çalıştır

Bir betiği çalıştımak için listeden seçin ve Çalıştır'a tıklayın.

Oluştur

Yeni bir betik oluşturur. Betiğe bir isim verdiğinizde varsayılan betik düzenleyicisi açılır.

Betik için bir isim girin.

Düzenle

İşletim sisteminiz için varsayılan betik düzenleyicisini açar.

Yeniden adlandır

Seçilen betiğin adını değiştirebileceğiniz bir pencere açar.

Sil

Seçilen betiği sildiğinizde bir uyarı penceresi açılır.

Makro Seçtirici iletişim penceresi Kitaplık ve Makro ismi adlarında iki liste kutusu içerir.

Kütüphane

"user" veya "share" alanından ya da açık bir belgeden bir makro veya betik seçin. Bir kitaplığın içeriğini listedeki girdisine çift tıklayarak görebilirsiniz.

Makro adı

Bir betik seçip ardından bir komut düğmesine tıklayın.