Konum

Numaralandırılmış ya da madde imli listeler için girinti, aralama ve hizalama seçeneklerini ayarlar.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Madde İşaretleme ve Numaralamayı seçin. Konum sekme sayfasını açın


Not Simgesi

Konum sekmesi sayfası, OpenOffice.org 3.0 ile tanıtılan (ve LibreOffice'in tüm versiyonlarında kullanılan) yeni konum ve aralama özelliklerini kullanan belgelerde veya 3.0 sürümünden öncekilerden eski özellikler kullanan belgelerde farklı görünür. Bu sekme sayfasının yeni sürümü "Numaralandırmayı takip eden", "Numaralandırma hizalaması", "Hizalandığı konum", ve "Girinti yeri" kontrollerini gösterir. Bu sekme sayfasının eski numaralandırılmış veya madde imi kullanılmış bir yerde görülebilecek eski sürümü "Girinti", "Numaralandırma genişliği", "Numaralandırma ile metin arasındaki asgari aralık" ve "Numaralandırma hizası" kontrollerini gösterir.


Seviye

Değişiklik yapmak istediğiniz seviye(ler)i seçin.

Takip eden numaralandırma

Numaralandırmayı takip edecek ögeyi seçin: bir sekme boşluk, bir boşluk, bir satır kesmesi ya da hiçbir şey.

de

Eğer numaralandırmadan sonra bir sekme boşuk seçerseniz, bu sekme boşluk konumu için negatif olmayan bir değer girebilirsiniz.

Numaralandırma hizalaması

Numaralandırma simgelerinin hizalamasını ayarlayın. Numaralandırma simgesini doğrudan "Şuraya hizala" konumundan başlatarak hizalamak için "Sol"'u seçin. Simgeyi "Şuraya hizala" konumundan hemen önce bitirerel hizalamak için "Sağ"'ı seçin. Simgeyi "Şuraya hizala" konumunun etrafında ortalamak için "Ortalanmış"'ı seçin.

Not Simgesi

Numaralandırma hizalaması seçeneği paragrafın hizlamasını ayarlamaz.


de hizalanmış

Numaralandırma sembolünün hizalanacağı sayfanın sol kenarından uzaklığı girin.

Deki girinti

Sayfa sol kenar boşluğundan ilk satırı takip eden numaralandırılmış paragraftaki satırların başlangıcına kadar olan uzaklığı girin.

Girinti

Sayfa sol kenar boşluğu (veya metin objesinin sol kenarı) ile numaralndırma simgesinin sol köşesi arasında bırakacağınız boşluk miktarını girin. Eğer mevcut paragraf biçemi bir girinti kullanıyorsa, buraya girdiğiniz miktar girintiye eklenecektir.

Göreceli

Mevcut seviyeye liste hiyerarşisindeki önceki seviyeye bağlı olarak girinti ekler.

Numaralandırma genişliği

Numralandırma simgesinin sol köşesi ile metnin sol köşesi arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını girin.

Varsayılan

Girinti ve aralama değerlerini varsayılan değerlere döndürür.

Önizleme Alanı

Geçerli seçimin önizlemesini gösterir.