Seçenekler

Numaralandırılmış ve madde imi listeleri için biçimlendirme seçeneklerini ayarlar. Eğer isterseniz, sıralı dizideki tekil seviyelere biçimlendirme uygulayabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Madde İşaretleme ve Numaralama sekmesini seçin. Seçenekler sekme sayfasını açın

menü komutunu açın


Biçim

Düzenlemek istedeiğiniz seviye(yi)(leri) seçin, ve sonra kullanmak istedğiniz biçimlendirmeyi belirleryin.

Seviye

Biçimlendirme seçeneklerini tanımlamak istediğiniz seviye(y)(ler)i seçin. Seçilen seviye ön izlemede vurgulanacaktır.

Numaralandırma

Seçilen seviyeler için bir numaralandırma biçemi seçin.

Seçim

Açıklama

1, 2, 3, ...

Arap rakamları

A, B, C, ...

Büyük harf

a, b, c, ...

Küçük harf

I, II, III, ...

Roma rakamları (büyük harf)

i, ii, iii, ...

Roma rakamları (küçük harf)

A,... AA,... AAA,...

Büyük harfler ile alfabetik numaralandırma

a,... aa,... aaa,...

Küçük harfler ile alfabetik numaralandırma

Madde imleri

Satır başına bir madde imi ekler. Bu seçeneği seçin, ve daha sonra bir madde imi biçemi seçmek için Karakter düğmesine tıklayın.

Görüntü

Madde imi için bir resim gösterir. Bu seçeneği seçin ve daha sonra Seç'e kullanmak istediğiniz resmi bulmak için tıklayın. Resim, belge içerisine gömülecektir.

Bağlanmış grafik

Madde imi için bir resim gösterir. Bu seçeneği seçin ve daha sonra Seç'e kullanmak istediğiniz resmi bulmak için tıklayın. Resim, belge içerisine bir bağlantı olarak eklenecektir.

Hiçbiri

Bir numaralandırma biçemi uygulama.


Aşağıdaki alanların kullanılabilirliği Numaralandırma kutusunda seçtiğiniz biçeme bağlıdır.

Önce

Listedeki numaradan önce görüntülenecek bir karakter ya da metin girin.

Sonuna ekle

Liste içerisindeki sayı önünde bir metin göstermek için bir karakter girin. Eğer "1.)" biçemini kullanan bir numaralandırılmış liste oluşturmak isterseniz kutu içerisine ".)" girin.

Burdan başla

Mevcut seviye için yeni bir başlangıç numarası girin.

Karakter

Bir im simgesi seçebileceğiniz Özel Karakterler iletişim penceresini açar.

Grafikler için seçenekler:

Seçim...

Madde imi olarak kullanmak istediğiniz grafiği seçin ya da grafik dosyasını konumlandırın.

Genişlik

Grafik için bir genişlik girin.

Yükseklik

Grafik için bir yükseklik girin.

Orantıyı koru

Grafiğin boyut oranlarını sürdürür.

Hizalama

Grafik için hizalamayı seçin.