Anahat

Sıralı dizi bir listeye uygulayabileceğiniz farklı biçemleri görüntüler. LibreOffice, bir sıralı dizi listesinde dokuza kadar anahat seviyesini destekler.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Madde İşaretleme ve Numaralama - Anahat sekme sayfasını seçin


Seçim

Kullanmak istedğiniz anahat biçemine tıklayın.