Seçenekler

Siz yazarken hatalarınızı otomatik düzeltme seçeneklerini seçin ve TAMAM'a tıklayın.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options tab.


Değiştirme tablosunu kullan

Eğer değiştirme tablosundaki bir kısayola uyan bir harf kombinasyonu yazarsanız bu kombinasyon değiştirilecek metinle değiştirilir.

İLk İKi BÜyük HArfi düzelt

Bir "KElimenin" ilk iki karakterini büyük harfle yazarsanız ikinci karakter otomatik olarak küçük harfe dönüştürülür.

Her cümlenin ilk harfini büyük harfe dönüştür.

Her cümlenin ilk harfini büyük harfe dönüştürür.

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Not Simgesi

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


URL'yi Tanı

Bir URL yazdığınızda otomatik olarak bir körü oluşturur.

Tireleri Değiştir

Bir veya iki kısa çizgiyi bir uzun tire ile değiştirir (aşağıdaki tabloya bakın).

Sondaki boşluk karakterlerini yazdığınızda (boşluk, sekme boşluğu ve yeni satır boşluğu) metin değiştirlecektir. Takip eden tabloda, A ve B A'dan z'ye kadar olan harfleri veya 0'dan 9'a kadar olan sayıları temsil eder.

Sizin yazığınız metin:

Alacağınız sonuç:

A - B (A, boşluk, eksi, boşluk, B)

A – B (A, boşluk, tire, boşluk, B)

A -- B (A, boşluk, eksi, eksi, boşluk, B)

A – B (A, boşluk, tire, boşluk, B)

A--B (A, eksi, eksi, B)

A—B (A, uzun çizgi, B)
(tablonun altındaki nota bakın)

A-B (A, eksi, B)

A-B (değişmez)

A -B (A, boşluk, eksi, B)

A -B (değişmez)

A --B (A, boşluk, eksi, eksi, B)

A –B (A, boşluk, tire, B)


Not Simgesi

Eğer tireler basamaklar arasında veya Macarca ya da Fince dil öznitelikleri arasında ise A--B ifadesindeki iki tire bir uzun çizgi yerine bir kısa çizgi ile değiştirilir.


Çift boşlukları yoksay

İki veya daha fazla boşluğu tek bir boşlukla değiştirir.

Pencere Düğmeleri

Sıfırla

Değiştirilen değerleri bir önceki değerlerine geri döndürür.

İptal et

Pencereyi kapatır ve değişiklikleri göz ardı eder.

Tamam

Tüm değişiklikleri kaydeder ve pencereyi kapatır.