Gruba gir

Seçili grubu açar, böylece her bir nesneyi düzenleyebilirsiniz. Eğer seçili grup iç içe grup içeriyorsa, alt gruplar üzerinde bu komutu tekrarlayabilirsiniz. Bu komut kalıcı olarak nesneleri gruplarından ayırmaz.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Grupla - Gruba gir menüsünü seçin (metin belgeleri, hesap tabloları)

Değiştir - Gruba gir menüsünü seçin (çizim belgeleri)

Kısayol menüsünü açın - Gruba gir menü komutunu seçin

Simge

Gruba gir


Öneri Simgesi

Bir grup içerisindeki tek bir nesneyi seçmek için, tuşlarına basılı tutun ve daha sonra nesneye tıklayın.