Gruplama

Seçili nesneleri tek bir nesne gibi taşınabilmeleri için gruplar.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Grupla - Grupla menüsünü seçin (metin belgeleri, hesap tabloları)

Değiştir - Grupla menüsünü seçin (çizim belgeleri)

Kısayol menüsünü açın - Grupla - Grupla menü komutunu seçin (form nesneleri)

Simge

Gruplama


Tekil nesnelerin özellikleri siz nesneleri grupladıktan sonra da korunur. Grupları içiçe oluşturabilirsiniz, bir başka deyişle, grup içinde bir grup bulundurabilirsiniz.