Paragrafa

Seçili nesneyi mevcut paragrafa sabitler.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Sabitleyici - Paragrafa menüsünü seçin


Sabitleyici simgesi paragrafın başlangıcındaki sol sayfa sınırında görüntülenir.