Yansıtma

Seçili nesneyi yatay veya dikey yansıtır.

Bu komuta erişmek...

Değiştir - Yansıt menüsünü seçin (LibreOffice Draw)

Biçim - Görüntü - Görüntü sekmesini seçin

Kısayol menüsünü açın - Yansıt menü komutunu seçin (sunum belgelerinde)


Dikey

Seçili nesne(ler)yi yukarıdan aşağı dikey olarak döndürür.

Yatay

Seçili nesne(ler)yi yatayda soldan sağa döndürür.