Konum ve Boyut

Seçilen nesneyi yeniden boyutlandırır, taşır, döndürür veya eğer.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Konum ve Boyut menüsünü seçin


Konum ve Boyut

Seçili nesneyi yeniden boyutlandırır ve taşır.

Döndürme

Seçili nesneyi döndürür.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.