Alan

Seçili çizim nesneleri için dolum seçeneklerini ayarlar.

Daha sonra kullanmak için varsayılan listelere özel renkler, geçişler, taramalar, iki renkli desenler ve bit eşlem desenleri ekleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Area - Area tab.

Choose View - Styles - open context menu and choose Modify/New - Area tab (presentation documents).

Choose Format - Title - Area tab (chart documents).

Choose Format - Legend - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Wall - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Floor - Area tab (chart documents).

Choose Format - Chart Area - Area tab (chart documents).

Choose Slide - Properties - Background tab (in LibreOffice Impress).

Choose Page - Properties - Background tab (in LibreOffice Draw).


Hiçbiri

Seçilen nesneyi doldurma.

Renk

Nesneyi sayfada seçilen renkle doldurur.

Geçişli

Nesneyi sayfada seçilen geçişlilikle doldurur.

Bit eşlem

Nesneyi sayfada seçili olan bit eşlem deseniyle doldurur. Listeden bir bit eşlem eklemek için iletişim penceresini açın, Bit Eşlemler sekmesine tıklayın ve Ekle/İçe Aktar'a tıklayın.

Desen

Nesneyi sayfada seçilen bir basit iki renk deseniyle doldurur.

Tarama

Seçilen nesneyi listeden tıkladığınız tarama ile doldurur. Tarama desenine bir arkaplan rengi uygulamak için, Arkaplan rengi kutusunu seçin, ve sonra listeden bir renge tıklayın.

Öneri Simgesi

Doldurma seçeneklerini Çizim Nesnesi Özellikleri araç çubuğundan hızlıca seçebilirsiniz.


Simge

Yüzey Biçemi/Dolgusu

Seçili çizim nesnesine uygulamak istediğiniz doldurma türünü seçin.