Çizgi

Seçilen çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlar.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Çizgi menüsünü seçin (Impress ve Draw)

Biçim - Nesne - Çizgi menüsünü seçin (Calc)

Biçim - Grafik - Çizgi menüsünü seçin (Writer)

Çizgi ve Dolgu Araç çubuğunda, tıklayın

Simge

Çizgi


Çizgi

Seçtiğiniz veya çizmek istediğiniz çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlayın. Çizgilere oklar ekleyebilir veya grafik sembollerini değiştirebilirsiniz.

Çizgi Biçemleri

Kesik çizgili veya noktalı çizgi biçemini düzenleyin ya da oluşturun.

Ok Biçemleri

Ok biçemlerini düzenleyin veya oluşturun.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.