Orta

Seçilen paragraf(lar)ı sayfada ortalar.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Hizalama - Ortada menüsünü seçin (çizim fonksiyonları)

Kısayol menüsünü açın - Hizalama - Ortalanmış menü komutunu seçin

Simge