Sağa

Seçilen paragraf(lar)ı sağ sayfa kenar boşluğuna hizalar.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Hizalama - Sağa menüsünü seçin (çizim fonksiyonları)

Kısayol menüsünü açın - Hizalama - Sağ menü komutunu seçin

Simge

Sağa hizala