Hizalama (Metin Nesneleri)

Mevcut seçim için hizalama seçeneklerini ayarla.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Hizalama menüsünü seçin (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Değiştir - Hizalama menüsünü seçin (nesneler seçiliyken) (LibreOffice Draw)

Kısayol menüsünü açın - Hizalama menüsünü seçin (nesneler seçiliyken) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Solda

Seçili paragrafı sol sayfa boşluğuna hizalar.

Sağa

Seçilen paragraf(lar)ı sağ sayfa kenar boşluğuna hizalar.

Orta

Seçilen paragraf(lar)ı sayfada ortalar.

İki Yana Hizalı

Seçili paragraf(lar)ı sayfanın sol ve sağ kenarlarına göre hizalar. İsterseniz paragrafın son satırının hizalama seçeneklerini Biçimlendir - Paragraflar - Hizalama altından belirtebilirsiniz.