Merkezi Dikey Hizala

Dikey olarak seçili nesneleri ortalar. Eğer Draw veya Impress içinden sadece bir nesne seçildi ise, nesnenin merkezi sayfanın ortasına hizalanır.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Hizalama- Ortada menüsünü seçin (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Değiştir - Hizalama - Ortalanmış menüsünü seçin (nesneler seçiliyken) (LibreOffice Draw)

Kısayol menüsünü açın - Hizalama - Orta menüsünü seçin (nesneler seçiliyken) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Hizala araç çubuğunda (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), tıklayın

Simge

Ortada


Bir gruptaki tekil nesneleri hizalamk için, , nesneleri seçin ve ardından hizalama seçeneğini tercih edin.