Yatay Ortala

Seçili nesneleri yatay olarak hizalar. Draw veya Impress içerisinde sadece bir nesne seçildiyse, nesnenin merkezi sayfanın yatay merkezine hizalanır.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Hizalama- Ortada menüsünü seçin (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Değiştir - Hizalama - Ortalanmış menüsünü seçin (nesneler seçiliyken) (LibreOffice Draw)

Hizala araç çubuğunda (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), tıklayın

Simge

Ortada


Seçili nesnelerin dikey konumu bu komuttan etkilenmez.Bir gruptaki tekil nesneleri hizalamk için, , nesneleri seçin ve ardından hizalama seçeneğini tercih edin.