Sola Hizala

Seçili nesnenin sol sınırlarını yaslar. Eğer Draw veya Impress'de tek nesne seçilmişse, nesnenin sol sınırı sayfanın sol kenar boşluğuna yaslanır.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Hizalama- Sol menüsünü seçin (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Değiştir - Hizalama - Sol menüsünü seçin (nesneler seçiliyken) (LibreOffice Draw)

Kısayol menüsünü açın - Hizalama - Sol menüsünü seçin (nesneler seçiliyken) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Hizala araç çubuğunda (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), tıklayın

Simge

Solda


Nesneler, seçimdeki nesnelerin en sol sınırına hizalanır.

Not Simgesi

Bir gruptaki tekil nesneleri hizalamk için, , nesneleri seçin ve ardından hizalama seçeneğini tercih edin.