Hizalama (Nesneler)

Seçili nesneleri diğer bir nesneye göre hizalar.

Not Simgesi

Seçilen nesnelerden biri karakter olarak sabitlenmişse bazı hizalama seçenekleri çalışmayacaktır.


Bu komuta erişmek...

Biçim - Hizalama menüsünü seçin (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Değiştir - Hizalama menüsünü seçin (nesneler seçiliyken) (LibreOffice Draw)

Kısayol menüsünü açın - Hizalama menüsünü seçin (nesneler seçiliyken) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Not Simgesi

Her türden nesne bir arada seçilemez. Tüm modüller (Writer, Calc, Impress, Draw) tüm hizalama türlerini desteklemezler.


Sola Hizala

Seçili nesnenin sol sınırlarını yaslar. Eğer Draw veya Impress'de tek nesne seçilmişse, nesnenin sol sınırı sayfanın sol kenar boşluğuna yaslanır.

Yatay Ortala

Seçili nesneleri yatay olarak hizalar. Draw veya Impress içerisinde sadece bir nesne seçildiyse, nesnenin merkezi sayfanın yatay merkezine hizalanır.

Sağa Hizala

Seçili nesnenin sağ kenarını hizalar. Eğer sadece bir nesne Impress veya Draw içerisinden seçilirse, nesnenin sağ kenarı sayfanın sağ kenar boşluğuna hizalanır.

Üste Hizala

Seçilen nesnelerin üst kenarlarını dikey olarak hizalar. Sadece tek bir Draw veya Impress nesnesi seçilmişse Sayfanın üst sınırına göre hizalanır.

Merkezi Dikey Hizala

Dikey olarak seçili nesneleri ortalar. Eğer Draw veya Impress içinden sadece bir nesne seçildi ise, nesnenin merkezi sayfanın ortasına hizalanır.

Alta Hizala

Seçili nesnelerin alt kenarlarını dikey hizalar. Draw veya Impress'ten tek bir nesne seçilmişse nesnenin alt kenarı sayfanın alt sınırına hizalanır.