Alt bilgi

Mevcut sayfa biçemine bir alt bilgi ekler. Alt bilgi sayfanın alt kenarında metin veya grafikler ekleyebileceğiniz bir alandır.

Dilerseniz, dipnota kenarlık veya arkaplan dolgusu da ekleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Sayfa - Alt Bilgi sekmesini seçin

Biçim - Biçemler menüsünü seçin - bir girdinin içerik menüsünü açın ve Değiştir/Yeni - Alt Bilgi sekmesini seçin


Eğer bir alt bilgiyi sayfa kenarlıklarına doğru genişletmek istiyorsanız, alt bilgiye bir çerçeve ekleyin.

Alt bilgi

Alt bilginin özelliklerini ayarla.

Alt bilgide

Mevcut sayfa biçemine bir alt bilgi ekler.

Aynı içerik sol/sağ

Çift ve tek sayfalar aynı içeriği paylaşırlar.

İlk sayfada aynı içerik

İlk ve çift/tek sayfalar aynı içeriği paylaşır.

Sol kenar

Sayfanın sol kenarı ile alt bilginin sol kenarı arasında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Sağ kenar

Sayfanın sağ kenarı ile alt bilginin sağ kenarı arasında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Uzaklık

Belge metninin alt kenarı ile alt bilginin üst kenarı arasında korumak istediğiniz boşluk miktarını girin.

Devingen aralama kullan

Boşluk ayarını geçersiz kılar ve alt bilginin, alt bilgi ile belge metni arasındaki alana genişlemesine izin verir.

Yükseklik

Alt bilgi için kullanmak istediğiniz yüksekliği girin.

Otomatik yükseklik ayarı

Alt bilginin yükseliğini girdiğiniz içeriğe uyması için otomatik olarak ayarlar.

Önizleme Alanı

Geçerli seçimin önizlemesini gösterir.

Diğer

Alt bilgi için kenarlık, arkaplan rengi veya arkaplan deseni tanımlar.