Üst Bilgi

Mevcut sayfa biçemine bir başlık ekler. Başlık sayfanın üst kenarında metin veya grafikler ekleyebileceğiniz bir alandır.

Eğer isterseniz kenarlıklar veya üstbilgi alanı için arka plan ekleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Sayfa - Üst bilgi sekmesini seçin

Biçim - Biçemler menüsünü seçin - bir girdinin içerik menüsünü açın ve Değiştir/Yeni - Üst Bilgi sekmesini seçin


Eğer üst bilgiyi sayfa sınırlarına genişletmek isterseniz, üst bilginin içine bir çerçeve ekleyin.

Üst bilgi

Üst bilginin özelliklerini ayarlar.

Üst bilgi açık

Mevcut sayfa biçemine bir üst bilgi ekler.

Aynı içerik sol/sağ

Even and odd pages share the same content.

İlk sayfada aynı içerik

İlk ve tek/çift sayfalar aynı içeriği paylaşır.

Sol kenar

Sayfanın üst kenarıyla üst bilginin alt kenarı arasında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Sağ kenar

Sayfanın sağ köşesi ile başlığın sağ köşesi arasında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Uzaklık

Başlığın alt kenarı ile belge metninin üst kenarı arasında korumak istediğiniz boşluk mitarını girin.

Devingen aralama kullan

Boşluk ayarını geçersiz kılar ve başlığın başlık ile belge metni arasındaki alana genişlemesine izin verir.

Yükseklik

Üst bilgi için ayırmak istediğiniz yüksekliği girin.

Otomatik yükseklik ayarı

Başlığın yüksekliğini girdiğiniz içeriğe uyması için otomatik olarak ayarlar.

Önizleme Alanı

Geçerli seçimin önizlemesini gösterir.

Diğer

Başlık için kenarlık, arkaplan rengi veya arkaplan deseni tanımlar.