Sayfa

Tek ya da çok sayfalı belgeler için numaralandırma ve kağıt biçimininyanı sıra sayfa yerleşimi de tanımlamanıza izin verir.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Sayfa - Sayfa sekmesini seçin

Slayt - Özellikler - Sayfa sekmesini seçin (LibreOffice Impress uygulamasında)

Sayfa - Özellikler - Sayfa sekmesini seçin (LibreOffice Draw uygulamasında)

Biçim - Biçemler menüsünü seçin - bir girdinin içerik menüsünü açın ve Değiştir/Yeni - Sayfa sekmesini seçin


Sayfa biçimi sekme sayfası

Bir Sayfadaki Azami Yazdırılabilir Alanı Seçmek

Sayfa biçimi

Önceden tanımlanmış kağıt boyutlarından birini seçin veya özel bir kağıt biçimi tanımlayın.

Biçim

Önceden tanımlanmış kağıt boyutlarından birini seçin veya kağıt boyutlarını Yükseklik ve Genişlik kutularına girerek özel bir biçim tanımlayın.

Genişlik

Seçili kağıt biçiminin genişliğini gösterir. Özel bir biçim tanımlamak için buraya bir genişlik girin.

Yükseklik

Seçili kağıt biçiminin yüksekliğini gösterir. Özel bir biçim tanımlamak için buraya bir yükseklik girin.

Düşey

Mevcut belgeyi düşey yönelimli kağıtta görüntüler ve yazdırır.

Yatay

Mevcut belgeyi yatay yönelimli kağıtta görüntüler ve yazdırır.

Metin yönü

Belgenizde kullanmak istediğiniz metin yönünü seçin. "sağdan-sola (dikey)" metin akış yönü alt ve üst bilgi hariç tüm yerleşim ayarlarını sağa doğru 90 derece döndürür.

Kağıt tepsisi

Yazıcınız için kağıt tepsisini seçin. İsterseniz farklı sayfa biçemleri için farklı tepsiler atayabilirsiniz. Örneğin İlk Sayfa biçemi için farklı bir tepsi atayabilir ve şirketinizin antetli kağıtlarını kullanabilirsiniz.

Önizleme Alanı

Geçerli seçimin önizlemesini gösterir.

Kenarlar

Sayfanın köşeleri ile metin arasında bırakılacak boşluk miktarını belirtin.

Sol / İç

Sayfanın sol köşesi ile metin arasında bırakılacak boşluk miktarını girin. Eğer Yansımalı sayfa yerleşimini kullanıyorsanız iç metin kenar boşluğu ile sayfanın iç köşesi arasında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Saü / Dış

Sayfanın sağ köşesi ile metin arasında bırakılacak boşluk miktarını girin. Eğer Yansımalı sayfa yerleşimini kullanıyorsanız dış metin kenar boşluğu ile sayfanın dış köşesi arasında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Yukarı

Sayfanın üst kenarı ile belge metni arasında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Aşağı

Sayfanın alt kenarı ile belge metni arasında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Sayfa düzeni ayarları

Biçim

Mevcut sayfa biçeminde kullanmak istediğiniz numaralandırma biçimini seçin.

Ölçü birimlerini değiştirmek