Yönet

Seçilen biçem için seçenekleri ayarla.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Sayfa - Düzenleyici sekme sayfasını seçin

Biçim - Biçemler menüsünü seçin - bir girdinin içerik menüsünü açın ve Değiştir/Yeni - Düzenleyici sekmesini seçin


İsim

Seçili biçemin adını görüntüler. Eğer özel bir biçem yaratıyor veya düzenliyorsanız, o biçem için bir ad giriniz. Önceden belirlenmiş biçemlerin adlarını değiştiremezsiniz.

Sonraki Biçem

Belgenizdeki mevcut bir biçemi takip etmesini istediğiniz, var olan başka bir biçemi seçiniz. Paragraf stilleri ile ilgili; bir sonraki biçem, Enter'a basarak oluşturduğunuz paragraflara uygulanır. Sayfa stilleri ile ilgili, bir sonraki biçem, yeni bir sayfa oluşturulduğunda uygulanır.

Bağlanılan

Yeni biçeme temel almak istediğiniz mevcut bir biçemi saçin veya kendi biçeminizi oluşturmak için hiç birini seçmeyin.

Sınıf

Mevcut biçemin sınıfını gösterir. Eğer yeni bir biçem oluşturuyor veya düzenliyorsanız, listeden 'Özel Biçem' seçeneğini seçiniz .

Not Simgesi

Öntanımlı bir biçemin sınıfını değiştiremezsiniz.


İçerir

Mevcut biçemde kullanılan biçimlendirmeyi tanımlar.

Kısayol Tuşu Ata

Mevcut biçem için bir kısayol tuşu atayabileceiğiniz Araçlar - Özelleştir - Klavye sekmesini açar.