Kenarlıklar

Writer ve Calc'ta Seçilmiş nesneler için kenarlık seçeneklerini ayarlar.

Writer veya Calc için kenarlık konumu, boyutu ve biöemini belirleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

(Sadece Calc ve Writer için bütün seçenekler)

Biçim - Paragraf - Kenarlıklar sekme sayfasını seçin

Biçim - Resim - Özellikler - Kenarlık sekmesini seçin

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler - Kenarlıklar sekmesini seçin

Biçim - Sayfa - Kenarlık sekme sayfasını seçin

Biçim - Karakter - Kenarlıklar sekme sayfasını seçin

Biçim - Biçemler menüsünü seçin - bir girdinin içerik menüsünü açın ve Değiştir/Yeni - Kenarlıklar sekmesini seçin

Biçim - Sayfa - Üst bilgi - Daha fazla düğmesini seçin

Biçim - Sayfa - Alt Bilgi - Daha fazla düğmesini seçin


Satır ayarlaması

Uygulanacak önceden tanımlı kenarlık biçemini seçin.

Bir tabloda veya çalışma sayfasındaysanız önceden tanımlanmış kenarlıklar ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Bunun için Tablo araç çubuğundaki Kenarlıklar simgesini kullanın.

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Simge

Kenarlıklar

Çizgi

Uygulamak istediğiniz kenarlık biçemine tıklayın. Seçtiğiniz kenarlık biçemi önizlemede uygulanacaktır.

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Simge

Çizgi Biçemi

Seçtiğiniz kenalık(lar) için kullanmak istediğiniz çizgi rengini seçin.

Doldurma

Seçimin içeriği ile kenarlık arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını belirtin.

Solda

Seçimin içeriği ile sol kenarlık arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını belirtin.

Sağa

Seçimin içeriği ile sağ kenarlık arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını belirtin.

Yukarı

Seçimin içeriği ile üst kenarlık arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını belirtin.

Aşağı

Seçimin içeriği ile alt kenarlık arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını belirtin.

Eşzamanlama

Applies the same padding setting to all four borders when you enter a new distance.

Gölge biçemi

İsterseniz kenarlıklar için gölge efekti de uygulayabilirsiniz. En iyi sonuç için bu efekti sadece tüm kenarlıklar görünürken uygulayın.

Not Simgesi

Belgedeki bir çerçeveye sabitlenmiş grafikler veya nesneler çerçevenin boyutundan daha büyük olamazlar. Bütün çerçeveyi dolduran bir nesneye gölge efekti uygularsanız, nesnenin boyutu gölgenin görüntülenebileceği kadar küçültülecektir.


Konum

Seçilen kenarlıklar için bir gölge biçemine tıklayın.

Uzaklık

Gölegenin genişliğini girin.

Renk

Gölge için bir renk seçin.