Girinti ve Aralıklar

Paragrafın girinti ve aralık seçeneklerini belirler.

Not Simgesi

İletişim penceresinde kullanılan ölçü birimlerini değiştirmek için - LibreOffice Writer - Genel ve daha sonra Ayarlar içerisindeki yeni ölçü birimini seçin.


Bu komuta erişmek...

Biçim - Paragraf - Girinti ve Aralıklar sekmesini seçin

Görünüm - Biçemler menüsünü seçin - bir girdinin içerik menüsünü açın ve Değiştir/Yeni - Girintiler ve Aralıklar sekmesini seçin


Girinti

Sayfa sol kenarı ve sağ kenarları ile paragraf arasında kalacak aralığı belirler.

Metinden önce

Sayfa kenarından paragrafın girmesini istediğiniz boşluk miktarını girin. Eğer paragrafın sayfa kenarından taşmasını isterseniz, negatif bir sayı girin. Yazımı soldan sağa olan dillerde, paragrafın sol köşesi sayfa sol kenarına göre girintilenir. Yazımı sağdan sola olan dillerde, paragrafın sağ köşesi sayfanın sağ kenarına göre girintilenir.

Metinden sonra

ayfa kenarından paragrafın girmesini istediğiniz boşluk miktarını girin. Eğer paragrafın sayfa kenarından taşmasını isterseniz, negatif bir sayı girin. Yazımı soldan sağa olan dillerde, paragrafın sol köşesi sayfa sol kenarına göre girintilenir. Yazımı sağdan sola olan dillerde, paragrafın sağ köşesi sayfanın sağ kenarına göre girintilenir.

İlk satır

Paragrafın ilk satırını girdiğiniz miktar kadar girintiler. Askıda bir girinti için "Metinden önce" için pozitif ve "İlk satır" için negatif bir değer girin. Numaralandırma veya imleme kullanan bir pragrafın ilk satırını girintilemek için, "Biçim - İmler ve Numaralandırma - Konum" seçin.

Uzaklık

Seçilmiş paragraflar arasında bırakılacak aralık miktarını belirler.

Paragraftan önce

Seçilmiş paragraf ya da paragrafların üstünde bırakılacak boşluk miktarını girin.

Paragraftan sonra

Seçilmiş paragraf ya da paragrafların altında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Aynı biçemdeki paragraflar arasına boşluk eklemeyin

Bu paragraftan önce veya sonra belirtilmiş boşluklar önceki veya sonraki paragraf aynı paragraf biçeminde ise uygulanmaz.

Satır aralığı

Bir paragraftaki metnin satırları arasında bırakılacak aralığı ayarlar.

Tek satır

Geçerli paragrafa tek satır aralığı uygular. Bu varsayılan ayardır.

1.5 satır

Satır aralığını 1,5 satır olarak ayarlar.

İki satır

Satır aralığını 2 satır olarak ayarlar.

Orantılı

Bu seçeneği seçin ve kutuya bir yüzde değeri girin, ki burada 100% tek satır aralığına karşılık gelir.

En az

En az satır aralığını kutuya girmiş olduğunuz değer kadar ayarlar.

Öneri Simgesi

Eğer bir paragraf içerisinde değişik yazı tipleri boyutları kullanıyorsanız, satır aralıkları otomatik olarak en büyük yazı boyutuna göre ayarlanır. Eğer bütün satırlar için eş satır aralıkları kullanmayı tercih ederseniz, en büyük yazı tipi boyutuna karşılık gelecek, bir değeri En azkutusuna girin.


Satır aralığı

iki satır arasına dikey olarak eklenecek boşluğu ayarlar.

İlk

Satır aralığında kullanmak için değeri girin.

Önizleme Alanı

Geçerli seçimin önizlemesini gösterir.