Karakterler için konum, ölçekleme, döndürme ve boşlukları belirleyin.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Karakter - Konum sekmesini seçin

Biçim - Biçemler menüsünü seçin - bir girdinin içerik menüsünü açın ve Değiştir/Yeni - Hizalama sekmesini seçin


Seçilen karakterlerin, veya imlecin bulunduğu kelimenin veya yazdığınız yeni metnin yazı tipini ve yazı tipi biçimlendirmesini değiştirir.

Konum

Bir karakter için üst simge ve alt simge seçeneklerini ayarlar.

Üst simge

Seçili metnin yazı tipi boyutunu azaltır ve metni, taban çizgisinin üstüne yükseltir.

Normal

Üst simge veya alt simge biçimlendirmelerini siler.

Alt simge

Seçilen metnin yazı tipi boyutunu azaltır ve metni, taban çizgisinin altına yerleştirir.

Yükseklik/Derinlik

Seçilen metni taban çizgisine göre yükseltirken ya da alçaltırken esas alınacak değeri girin. Yüzde yüz değeri, yazı tipinin yüksekliğine eşittir.

Göreceli yazı tipi boyu

Seçilen metnin yazı tipini boyutunu azaltmak istediğiniz miktarı girin.

Otomatik

Seçilen metnin taban çizgisine göre yükseltileceği ya da derinleştirileceği miktarı otomatik olarak belirler.

Döndür / Ölçeklendirme

Genişliği ölçeklendir

Seçilen metni yatay olarak uzatma veya sıkıştırma için yazı tipi genişliğinin yüzdesini girin.

Uzaklık

Karakterler arasındaki boşluğu belirleyin.

Uzaklık

Seçilen metnin karakterleri arasındaki boşluğu belirtir. Metni çevirme düğmesinde genişletmek veya yoğunlaştırmak istediğiniz miktarı girin.

Öneri Simgesi

Aralamayı arttırmak için pozitif, azaltmak için negatif bir değer girin.


Pair Kerning (Çift aralık azaltma)

Belirli harf birleşimleri için karakter boşluğunu otomatik olarak ayarla.

Çift aralık azaltma bazı yazı tipleri için kullanılabilir ve yazıcınızın bu seçeneği desteklemesi gereklidir.

Önizleme Alanı

Geçerli seçimin önizlemesini gösterir.