Sayılar / Biçemler

Bir ya da daha fazla seçili hücrenin biçimlendirme seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Bir veritabanı tablosunda bir sütun başlığının kısayol menüsünü açın - Sütun Biçimi - Biçim sekme sayfasını seçin

Biçim - Eksen - Y Ekseni - Sayılar sekmesini seçin (Çizelgeler)

Metin belgelerinde alanlar ve tablolarda olduğu gibi Sayı Biçimi iletişim penceresi: Biçim - Sayı Biçimi seçin, veya Ekle - Alanlar - Daha Fazla Alan - Değişkenler sekmesinde, Biçim listesinden "İlave Biçimler" ögesini seçin.


Sınıf

Listeden bir sayı kategorisi seçip, ardından Biçim liste kutusundan bir biçimlendirme stili seçin.

Biçim

Seçili bir ya da daha çok hücrenin içeriğinin nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçin. Seçtiğiniz seçeneğin kodu, Biçim Kodu alanında görüntülenir.

Para birimi kategorisi liste kutuları

Bir para birimi seçin ve sonra Biçim listesinde biçimlendirme seçeneklerini görmek için kaydırın.

Not Simgesi

Para birimlerinin biçim kodu [$xxx-nnn] formunu kullanır; burada xxx, para birimi simgesi, nnn de ülke kodudur. EUR (Euro) gibi özel bankacılık simgeleri, ülke kodu gerektirmez. Para birimi biçimi Dil alanında seçtiğiniz dile bağımlı değildir.


Dil

Seçilmiş için dil ayarlarını belirler. Dil için Varsayılanseçimi ile, LibreOffice sistem varsayılan ayarlarıyla belirlenmiş sayı biçimlerini otomatik olarak uygular. Seçilmiş 'da ayarları sabitlemek için herhangi bir dili seçin.

Dil ayarları, metin, farklı bir varsayılan dil ayarı kullanan bir işletim sisteminde açıldığında bile tarih ve para birimi biçimlerinin hatta ondalık ve binlik ayraçların korunmasını sağlar.

Kaynak biçimi

Çizelgelerde bulunan veri için kaynak hücrelerdeki aynı sayı biçimini kullanır.

Seçenekler

Seçilmiş biçim için seçenekleri belirler.

Ondalık haneler

Görüntülenmesini istediğiniz ondalık hane sayısını girin.

Payda konumları

Kesir biçimi ile, görüntülemek istediğiniz payda için kaç yer görüntülenmesini istediğinizi girin.

Virgül öncesi sıfır sayısı

Virgülden önce görüntülenmesini istediğiniz sıfırların sayısını girin.

Negatif sayılar kırmızı

Negatif sayıların yazı tipi rengini kırmızıya dönüştürür.

Binlik ayracı

Binler basamaklarının arasına bir ayırıcı ekler. Kullanılan ayırıcının türü dil ayarlarınıza bağlıdır.

Mühendislik yazımı

Bilimsel biçim ile Mühendislik yazımı kuvvetin 3'ün katı olmasını sağlar.

Biçim kodu

Seçili biçime ilişkin sayı biçimi kodunu görüntüler. Özel bir biçim de girebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler yalnızca kullanıcı tanımlı sayı biçimlerinde kullanılabilir.

Ekle

Girdiğiniz sayı biçimi kodunu kullanıcı tanımlı kategorisine ekler.

Sil

Seçilmiş sayı biçimini siler. Değişiklikler, LibreOffice yeniden başlatıldıktan sonra etkinleşir.

Yorumu Düzenle

Seçili sayı biçimine açıklama ekler.

İsim satırı

Seçilmiş sayı biçimi için bir açıklama girin, ve sonra metin kutusu dışına tıklayın.

Önizleme Alanı

Geçerli seçimin önizlemesini gösterir.