Yazı tipi efektleri

Kullanmak istediğiniz yazı tipi efektlerini belirtin.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Karakter - Yazı Tipi Efektleri sekmesini seçin

Biçim - Biçemler menüsünü seçin - bir girdinin içerik menüsünü açın ve Değiştir/Yeni -Yazı Tipi Efektleri sekmesini seçin


Seçilen karakterlerin, veya imlecin bulunduğu kelimenin veya yazdığınız yeni metnin yazı tipini ve yazı tipi biçimlendirmesini değiştirir.

Yazı Tipi Rengi

Seçilmiş metin için bir renk ayarlar. Eğer Otomatik seçerseniz, açık arkaplan renkleri için metin rengi siyah, koyu arkaplan renkleri için ise beyaz ayarlanır.

Uyarı Simgesi

Eğer - LibreOffice - Erişilebilirlik içindeki Ekran gösterimi için otomatik yazı rengini kullan onay kutusu seçilirse, ekrandaki metin rengi gözardı edilir.


Kabartma

Seçilen metne bir kabartma efekti uygulamak için seçin. kabartılmış karakterler sayfa üstünde yükseliyormuş gibi görünürler. Kazınmış karakterler sayfa içinde basılmış gibi görünürler.

Anahat

Seçilen karakterlerin anahattını gösterir. Bu uygulama her yazı tipi ile çalışmaz.

Gölge

Seçilen karakterlerin altına ve sağına bir gölge ekler.

Üstünü çizme

Uygulamak istediğiniz üst çizme biçemini seçin. Üst çizmeyi sadece kelimelere uygulamak için, Tekil kelimeler kutusunu seçin.

Üst çizgi rengi

Üst çizme için renk seçin.

Üstü çizili

Seçili metin için çizme biçemi seçin.

Not Simgesi

Eğer belgenizi Microsoft Word biçiminde kaydederseniz, bütün üst çizgi biçemleri tek çizgi biçemine dönüştürülür.


Altı çizili

Uygulamak istediğiniz altını çizme biçemini seçin. Altını çizmeyi sadece kelimelere uygulamak için, Tekil kelimeler kutusunu seçin.

Not Simgesi

Eğer bir üst simge metninin altını çizerseniz, alt çizgi üst simge hizasına kadar yükselir. Eğer üst simge normal metindeki bir kelime ise alt çizgi yükselmez.


Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Simge

Altı çizili

Alt çizgi rengi

Alt çizme için renk seçin.

Yalnızca sözcükler

Seçili efektleri sadece kelimeler için uygular ve boşlukları yok sayar.

Asya Dil Desteği

Bu komutlar sadece Asya dilleri için desteği - Dil Ayarları - Diller içerisinden etkinleştirdikten sonra erişilebilir.

Vurgu işareti

Seçilen metnin uzunluğu boyunca üzerinde veya altında gösterilecek bir karakter seçin.

Konum

Vurgu işaretlerinin nerede görüntüleneceğini belirtin.

Önizleme Alanı

Geçerli seçimin önizlemesini gösterir.