Seçilen karakterlerin yazı tipini ve yazı tipi biçimlendirmesini değiştirir.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Karakter - Yazı tipi sekme sayfasını seçin

Biçim - Biçemler menüsünü seçin - bir girdinin içerik menüsünü açın ve Değiştir/Yeni -Yazı tipi sekmesini seçin

Bir veritabanı tablosunun satır başlığında kısa yol menüsünü açın - Tablo Biçimi - Yazı Tipi sekmesini seçin

Biçim - Başlık - Karakter sekmesini seçin (Çizelge belgelerinde)

Biçim - Açıklama - Karakter sekmesini seçin (Çizelge belgelerinde)

Biçim - Eksen - Karakter sekmesini seçin (Çizelge belgelerinde)


Seçilen karakterlerin, veya imlecin bulunduğu kelimenin veya yazdığınız yeni metnin yazı tipini ve yazı tipi biçimlendirmesini değiştirir.

Dil ayarlarınıza bağlı olarak, Aşağıdaki yazı tiplerinin biçimlendirmesini değiştirebilirsiniz:

Not Simgesi

Karmaşık metin düzeni ve Asya karakter kümeleri desteğini etkinleştirmek için, - Dil Ayarları - Diller'i seçin ve sonra ilgili alanda Etkin kutusunu seçin.


Yazı tipi penceresi

Yazı Tipi

Kullanmak istediğiniz yüklenmiş olan bir yazı tipinin adını girin veya listeden bir yazı tipi seçin.

Eğer Seçenekler iletişim penceresinde Yazıtipi listesini önizle alanını LibreOffice - Görünüm yolu ile işaretlerseniz, ilgili yazıtipinde biçimlendirilmiş yazıtipini adlarını görebilirsiniz.

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Simge

Yazı Tipi Adı

Yazı biçimi

Uygulamak istediğiniz biçimlendirmeyi seçin.

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Simge

Kalın

Simge

İtalik

Boyut

Uygulamak istediğiniz yazı tipi boyutunu girin veya seçin. Ölçeklendirilebilir yazı tipleri için ondalık değerler de girebilirsiniz.

Eğer başka bir biçim temelinden biçim yaratıyorsanız, yüzde değeri veya nokta değeri girebilirsiniz (örneğin, -2pt veya +5pt).

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Dil

Seçilmiş olan metin veya yazdığınız metin için yazım denetimi dilini ayarlar. Kullanılabilir dil modülleri önlerinde onay imlerine sahiptir.

Eğer atamak istediğiniz dil seçilebilir listede bulunmuyorsa dilin düzenlenebilir bir açılan kutu içermesi durumunda geçerli bir BCP 47 dil etiketi girebilirsiniz.

Dil etiket ayrıntıları için langtag.net web sayfasındaki Kullanıcılar için bölümüne bakabilirsiniz.

Uyarı Simgesi

Seçilen dil için yazım denetimi, ancak o dil için modülü kurduğunuzda çalışır.Eğer bu dil için yazım denetimi etkinleştirildi ise bir dil girdisi önünde kontrol işareti vardır.


Önizleme Alanı

Geçerli seçimin önizlemesini gösterir.