Karakter

Seçilmiş karakterlerin yazı tipini veya yazı tipi biçimini değiştirir.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Karakter menüsünü seçin

Metin Biçimlendirme araç çubuğuna (imleç nesnenin içindeyken) tıklayın

Simge

Karakter


Yazı tipi

Seçilen karakterlerin yazı tipini ve yazı tipi biçimlendirmesini değiştirir.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.