Medya

Bu alt menü resim, ses veya video gibi eklenebilecek kaynakları temsil eder.

Galeri

Yan çubuktaki Galeri alanını açarak belgenize resimler ve ses klipleri eklemenize imkan verir.

Tara

Taranmış bir resmi belgenize ekler.

Ses veya Video

Belgenize bir video veya ses dosyası ekler.