Kayan Çerçeve Ekleme

Mevcut belgeye bir kayan çerçeve ekler. Kayan çerçeveler başka bir dosyanın içeriğini görüntülemek için HTML belgelerinde kullanılırlar.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Kayan Çerçeve menüsünü seçin

Ekle araç çubuğunu açın, tıklayın

Simge

Kayan Çerçeve Ekle


Not Simgesi

Kayan çerçeve kullanan HTML belgesi oluşturmak isterseniz - Yükle/Kaydet - HTML uyumluluğu altından "MS Internet Explorer" seçeneğini seçin. Kayan çerçeve <IFRAME> ve </IFRAME> etiketleri arasında sınırlanır.