Nesne

Belgenize gömülü bir nesne ekler; bu formül, 3B model, çizelge veya OLE nesnesi olabilir.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Nesne menüsünü seçin


Formül

Geçerli belgeye bir formül ekler.

OLE Nesnesi

Geçerli belgeye bir OLE nesnesi ekler. OLE nesnesi bir bağlantı olarak veya bir gömülmüş nesne olarak eklenir.