Kaynakça Veritabanı

Kaynakça veritabanındaki kayıtları, ekler, siler, düzenler ve yönetirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Kaynakça Veritabanı menüsünü seçin


Not Simgesi

Eğer veritabanınızdaki alanlar salt okunur ise, veri kaynağı görünümünün kapalı olduğundan emin olun.


Kaynakça veritabanı kitapların örnek kayıtlarını içerir.

Kaynakça veritabanında bir tablo seçmek, kayıtları aramak, ve kayıtları süzgeçler ile sıralamak için araç çubuğunu kullanın.

Yeni Kayıt Eklenmesi

Bir kayıt oluşturmak için, tablo görünümünde asteriks (*) düğmesine tıklayın. Tablonun sonuna boş bir satır eklenir.

Kayıtları Bulma ve Süzme

Bir alan girişinde anahtar sözcüklerle eşleşen kayıtları bulabilirsiniz.

Arama Değerini Girme

Aranmasını istediğiniz bilgiyi tuşlayın, ve sonra Enter'e basın. Süzme seçeneklerini değiştirmek için, Otomatik Süzgeç simgesine çift tıklayın, ve sonra başka bir veri alanını seçin. Her hangi bir sayıda karakter için, % veya * gibi, arama karakterlerini kullanabilirsiniz. Aramanızdaki tek karakter için, _ veya ? joker karakterlerini kullanabilirsiniz. Tablodaki bütün kayıtların görüntülenmesi için bu kutuyu temizleyin, ve Enter tuşuna basın.

Otomatik Süzgeç

Arama Değeri kutusuna girdiğiniz değeri kullanarak, bir başka veri alanında arama yapmak için uzun tıklayın. Sadece bir veri alanında arama yapabilirsiniz.

Yeni süzgeç ayarlarına göre tablodaki kayıtlar listesi otomatik güncellenir.

Otomatik Süzgeç arama seçeneklerini özelleştirebilmek ve birleştirmek için, Standart Süzgeç kullanın.

LibreOffice mevcut süzgeç ayarlarını bu iletişim penceresini sonraki açışınız için kaydeder.

Bir tablodaki tüm kayıtları görüntülemek için, Süzgeci Sıfırla simgesine tıklayın.

Bir Kaydın Silinmesi

Geçerli tabloda bir kaydı silmek için, kaydın satır başlığı üzerinde sağ tıklayın, ve sonra Satırı Sil menü komutunu seçin.

Veri kaynağını değiştirme

Veri Kaynağı

Kaynakça veritabanı için veri kaynağını seçin.

Sütun Düzeni

Farklı bir veri kaynağından sütun başlıklarını veri alanlarına bağlamanızı sağlar. Kaynakçanız için farklı bir veri kaynağı belirlemek için, kayıt Nesne çubuğu'nda Veri Kaynağı simge düğmesine tıklayın.

Geçerli Sütun İsmi'ne bağlamak istediğiniz veri alanını seçin. Mevcut veri alanlarını değiştirmek için, kaynakçanızda farklı bir veri kaynağı seçin.