Süzgeç

Liste sekmesindeki değişiklik listesini süzgeçten geçirmek için ölçütlerini belirlersiniz.

Bu komuta erişmek...

Düzenle - Değişiklikleri İzle - Yönet - Süzgeç sekmesini seçin


Tarih

Belirlediğiniz tarih ve saate göre değişiklik listesini süzgeçten geçirir.

Tarih/Saat'i Belirle

Zaman alanı

İlgili kutulara geçerli tarih ve saati girer.

Yazar

Listeden seçtiğiniz yazarın adına göre değişiklik listesini süzgeçten geçirir.

Yorum

Girdiğiniz bir ya da daha çok anahtar sözcüğe göre değişikliklerin açıklamalarını süzgeçten geçirir.

Öneri Simgesi

Ayrıca, açıklamaları süzerken düzenli ifadeler (wildcards) (arama karakterleri) kullanabilirsiniz.