Değişiklikleri yönet

Kaydedilmiş değişiklikleri kabul et veya reddet.

Bu komuta erişmek...

Düzenle - Değişiklikleri İzle - Yönet menüsünü seçin


Liste

Değişikliklerin her birini kabul et ya da reddet.

Süzgeç

Liste sekmesindeki değişiklik listesini süzgeçten geçirmek için ölçütlerini belirlersiniz.