Yorum

Kaydedilmiş değişiklik için bir açıklama girin.

Bu komuta erişmek...

Düzenle - Değişiklikleri İzle - Açıklama menüsünü seçin

Düzenle - Değişiklikleri İzle - Yönet - Liste sekmesini seçin. Listedeki bir girişe tıklayın ve kısayol menüsünü açın. Açıklamayı Düzenle komutunu seçin


Not Simgesi

bir açıklama iliştirebilirsiniz, veya Değişiklikleri Yönet iletişim penceresinde açıklamaları girebilirsiniz.