Değişiklikleri Kaydet

Geçerli belgede yapılan değişiklikleri yazara ve gerçekleştiği tarihe göre izler.

Bu komuta erişmek...

Düzenle - Değişiklikleri İzle - Kayıt menüsünü seçin.


Değişiklikleri kaydet komutu etkin olduğunda aşağıdaki değişiklikler izlenir: