Değişiklikler

Dosyanızdaki değişiklikleri izlemek için kullanılabilen komutları listeler.

Bu komuta erişmek...

Düzenle - Değişiklikleri İzle menüsünü seçin


Değişiklikleri Kaydet

Geçerli belgede yapılan değişiklikleri yazara ve gerçekleştiği tarihe göre izler.

Değişiklikleri Koru

Kullanıcının, değişiklikleri kaydet özelliğini devre dışı bırakmasını ya da kullanıcı, parola girinceye kadar değişiklikleri kabul ya da reddetmesini önler.

Göster

Kayıtlı değişiklikleri gösterir ya da gizler.

Yönet

Kaydedilmiş değişiklikleri kabul et veya reddet.

Açıklama

Kaydedilmiş değişiklik için bir açıklama girin.