Bağlantıları düzenle

Kaynak dosyanın yolu da dahil olmak üzere geçerli belgedeki her bir bağlantının özelliklerini düzenlemenizi sağlar. Bu komut, geçerli belge, diğer dosyalarla oluşturulan bağlantıları içermiyorsa kullanılamaz.

Bu komuta erişmek...

Düzenle - Bağlantılar menüsünü seçin


Not Simgesi

Bağlantı içeren bir dosyayı açarken, bağlantıları güncelleştirmeniz istenir. Bağlantı oluşturulan dosyaların saklandığı yere bağlı olarak, güncelleştirme işleminin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.


Not Simgesi

Eğer DDe bağlantılarını içeren bir dosyayı yüklüyorsanız, bağlantıları güncelleştirmenizi isteyen bir ileti görüntülenir. Eğer DDE sunucusuna bağlantı kurulmasını istemiyorsanız, güncellemeyi reddedin.


Dosya aç iletişim penceresindeki bağlantı listesi üzerine çift tıklayın, ki buradan bu bağlantı için başka bir nesne seçebilirsiniz.

Kaynak dosya

Kaynak dosyanın yolunu görüntüler.

Öğe

Eğer biliniyorsa kaynak dosyanın son kaydedildiği uygulamanın adı görüntülenir.

Tür

Kaynak dosyanın dosya türünü (grafik gibi) listeler.

Durum

Kaynak dosyayla ilgili ek bilgileri listeler.

Otomatik

Dosyayı açtığınızda, içeriğini otomatik olarak güncelleştirir. Daha sonra, bağlantıyı içeren dosyada, kaynak dosyada yapılan değişiklikler görüntülenir. Bağlantı oluşturulan grafik dosyaları, yalnızca elle güncelleştirilebilir. Bu seçenek, bağlantı oluşturulan bir grafik dosyasında kullanılamaz.

Otomatik seçeneği sadece DDE bağlantıları için kullanılabilir. Bir DDE bağlantısını, başka bir dosyadan içeriği kopyaladıktan sonra Düzenle - Özel Yapıştırmenü komutunu seçtikten sonra açılan iletişim kutusunda, DDE bağlantısı kutusunu seçerek oluşturabilirsiniz. Metin temelindeki DDE bağlantılarında, sadece görüntülenen ondalık haneler hedef çalışma sayfasına kopyalanır.

Elle

Yalnızca, Güncelle düğmesini tıklattığınızda bağlantıyı güncelleştirir.

Güncelle

Seçili bağlantıyı, geçerli belgeye bağlanmış dosyanın en son kaydedilmiş sürümü ile güncelleyerek görüntüler.

Değiştir

Seçilen bağlantının kaynak dosyasını değiştirir.

Bağlantıyı Sonlandır

Kaynak dosya ile geçerli belge arasındaki bağlantıyı keser. Kaynak dosyanın güncelleştirilen en yeni içeriği geçerli belgede tutulur.