Geri al

Son tuşladığınız girişi veya komutu geri çevirir. Geri çevirmek istediğiniz komutu seçmek için, Standart araç çubuğundaki Geri Al simgesi yanındaki ok üzerine tıklayın.

Bu komuta erişmek...

Düzenle - Geri al menüsünü seçin

+Z

Standart araç çubuğunda veya Tablo Verisi araç çubuğunda, tıklayın

Simge

Geri al


Öneri Simgesi

Geri alınabilecek adım sayısı Uzman yapılandırma ile değiştirilebilir, /org.openoffice.Office.Common/Undo Steps özelliğine yeni bir değer atanmalıdır.


Not Simgesi

Bazı komutlar (örneğin, Biçemlerin düzenlenmesi) geri alınamaz.


Öneri Simgesi

Geri al komutunu Düzenle - Tekrarla komutu ile iptal edebilirsiniz.


Veritabanı tablolarında Geri al komutu hakkında

Veritabanı tablolarında çalıştığınız zaman, sadece son komutu geri alabilirsiniz.

Uyarı Simgesi

Eğer henüz kaydedilmemiş olan bir veritabanı tablosundaki kayıtların içeriklerini değiştirirseniz, ve sonra Geri al komutunu kullanırsanız, kayıt silinecektir.


Sunumlarda Geri al komutu hakkında

Slaytlara yeni düzenler uyguladığınızda Geri al listesi silinir.