Tümünü Kaydet

Değiştirilmiş tüm LibreOffice belgelerini kaydeder.

Bu komuta erişmek...

Dosya - Hepsini Kaydet menüsünü seçin


Eğer yeni bir dosyayı kaydediyorsanız veya salt-okunur kipindeki bir dosyayı kaydediyorsanız, Farklı Kaydet iletişim penceresi görüntülenir.