Ana Belge Oluştur

Geçerli Writer belgesinden bir ana belge yaratır. Kaynak dosyada seçilmiş paragraf biçiminin veya anahat düzeyinin, her görüldüğü yerde yeni bir alt-belge oluşturulur.

Bu komuta erişmek...

Dosya - Gönder - Ana Belgeyi Oluştur'u seçin


Siz bir ana belge yarattıktan sonra Gezgin görülür. Alt-belgeyi düzenlemek için, Gezgin penceresindeki listede ismine çift tıklayın.

Dosya görüntüleme alanı

Bulunduğunuz klasördeki dosya ve klasörleri görüntüler.

Dosya adı

Dosya için bir isim veya yol girin. Ayrıca URL de girebilirsiniz

ayıran

Kaynak belgeyi alt belgelere ayırmak için kullanılacak, paragraf biçimini ve anahat düzeyini seçin. Varsayılan olarak her bölüm düzeyi 1 için bir yeni belge yaratılır.

Dosya türü

Kaydetmek istediğiniz belge için dosya türünü seçin. Dosya görüntüleme alanında sadece seçmiş olduğunuz türdeki belgeler görüntülenir. Dosya türleri İçe Alma ve Dışarı Aktarma Süzgeçleri Hakkında Bilgi kısmında açıklanmıştır.

Kaydet

Dosyayı kaydeder.