Adres Defteri Ataması

Adres defteriniz için veri kaynağını ve alan atamalarını düzenleyin.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Adres Defteri Kaynağı'nı seçin


Adres Defteri Kaynağı

Adres defteriniz için veri kaynağını ve veri tablosunu ayarlar.

Veri Kaynağı

Adres defteriniz için veri kaynağını seçin.

Tablo

Adres defteriniz için veri tablosunu seçin.

Yapılandır

Adres Defteri Kaynağı listesine yeni bir veri kaynağı ekle.

Alan ataması

Adres defteriniz için alan atamalarını tanımlayın.

(Alan Adı)

Adres defteri girdisine karşılık gelen alanı veri tablosundan seçin.