İstatistik

Mevcut dosya için istatistikleri görüntüler.

Bu komuta erişmek...

Dosya - Özellikler - İstatistikler sekmesini seçin


Sayfalar:

Dosyadaki sayfa sayısı.

Bu istatistik OLE nesneleri tarafından eklenmiş tabloları kapsamaz.