Tanım

Belge hakkında açıklayıcı bilgi bulundurur.

Bu komuta erişmek...

Dosya - Özellikler - Tanım sekmesini seçin


Başlık

Belgeniz için bir başlık girin.

Konu

Belgeniz için bir konu girin. Benzer içerikli belgeleri gruplamak için bir konu kullanabilirsiniz.

Anahtar kelimeler

Belgenizin içeriklerini indislemek için kullanmak istediğiniz anahtar sözcükleri girin. Anahtar sözcükler virgüllerle ayrılmalıdır. Bir anahtar sözcük noktalı virgüller ve boşluklar bulundurabilir.

Açıklamalar

Belgenizi tanımlamanıza yardım eden açıklamaları girin.