Farklı Kaydet

Geçerli belgeyi farklı bir konuma, veya başka bir dosya ismiyle, veya başka bir dosya ismi veya dosya türünde kaydeder.

Bu komuta erişmek...

Dosya - Farklı Kaydet menüsünü seçin


Aşağıdaki bölümler LibreOffice Farklı Kaydet iletişim penceresini tanımlar. LibreOffice ve Farklı Kaydet iletişim pencerelerini etkinleştirmek için - LibreOffice - Genel'i seçin ve sonra Aç/Kaydet iletişim pencereleri alanında LibreOffice iletişim pencerelerini kullan'ı seçin.

Not Simgesi

Bir belgeyi şablon olarak kaydetmek için Dosya - Şablonlar - Şablon Olarak Kaydet komutunu kullanın.


Sunucuya Bağlan

WebDAV, FTP, SSH, Windows Share ve CMIS gibi çeşitli türlerdeki sunucular arasından bağlantı ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açar..

Bir Seviye Yukarı

Dizin hiyerarşisinde bir dizin yukarı taşır. Uzun tıklayarak bir üst seviyedeki dizinleri görebilirsiniz.

Simge

Bir Seviye Yukarı

Yeni Dizin Oluştur

Yeni bir dizin oluşturur.

Simge

Yeni Klasör Oluştur

Yerler alanı

Yerel ve uzak konumlara kısayollar gibi "favori" yerleri görüntüler.

Dosya görüntüleme alanı

Bulunduğunuz klasördeki dosya ve klasörleri görüntüler.

Dosya adı

Dosya için bir isim veya yol girin. Ayrıca URL de girebilirsiniz

Dosya türü

Kaydetmek istediğiniz belge için dosya türünü seçin. Dosya görüntüleme alanında sadece seçmiş olduğunuz türdeki belgeler görüntülenir. Dosya türleri İçe Alma ve Dışarı Aktarma Süzgeçleri Hakkında Bilgi kısmında açıklanmıştır.

PDF olarak dışa aktar

XML Dosya Biçimleri

Uyarı Simgesi

Belgenizi harici bir dosya türünde kaydetmeden önce, daima LibreOffice dosya türünde kaydedin. Harici dosya türünde dışarı aktardığınız zaman, bazı biçemleme özellikleri kaybolabilir.


Kaydet

Dosyayı kaydeder.

Parola ile kaydet

Dosyayı bir parola ile korur, böylece dosya doğru parola girildikten sonra açılabilir.

Not Simgesi

Sadece LibreOffice XML-tabanı biçimindeki dosyalar parola ile kaydedilebilir.


Süzgeç ayarlarını düzenle

Bazı veri dosyaları için hesap tablosu kaydetme seçenekleri ayarlamanıza olanak sağlar.

Seçim

LibreOffice Draw ve Impress programlarında seçilmiş grafik nesnelerini diğer biçimlerde dışarı aktarır. Eğer bu onay kutusu işaretlenmemişse, bütün belge dışarı aktarılır.

Not Simgesi

Eğer herhangi bir belge dosyasını aktarıyorsanız, bütün belge dışarı aktarılır.