Bir kopya kaydet

Asıl belgenin bir kopyasını başka bir ad veya konumla kaydet.

Bu komuta erişmek...

Dosya - Bir kopya kaydetmenüsünü seçin.


Geçerli dosyanın aynı içeriğine sahip başka bir dosya oluşturur. Mevcut dosya düzenleme için açık tutulur.